FANDOM


REGULAMIN ZWIADOWCY WIKI

Postanowienia ogólneEdytuj

1. Niniejszy regulamin zawiera wszystkie zasady obowiązujące na Zwiadowcy Wiki.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników Zwiadowcy Wiki, bez względu na to czy są zarejestrowani czy też nie, czy są zwykłymi użytkownikami, czy administratorami.
3. Administrator ma prawo zbanować użytkownika, jeśli uznał, że ten szkodzi Wiki.

Postanowienia końcoweEdytuj

1. Autorzy regulaminu, tj. administratorzy, zastrzegają sobie prawo do jego modyfikowania w przyszłości.
2. Powyższy regulamin wchodzi w życie w dniu jego publikacji, tj. 1 lipca 2016 r.